# Úvod

# Úvodní informace

ContPort je informační systém, který je určen k uchování a organizované správě dat získaných z průmyslových procesů se záměrem řídit jejich energetické bilance.

Svoje označení jako manažerský portál pro řízení energetických procesů (Control Portal) si nese proto, že umožňuje monitorovat množství energetických toků a mít je tak pod kontrolou. V principu jde o to, že tento systémový monitoring slouží jako zpětná vazba pro regulaci množství energií z hlediska dlouhodobějších horizontů. Jelikož je ContPort dostupný jako cloudová aplikace, lze jeho služeb využívat z kteréhokoli místa s internetovým připojením.

Informace a služby

ContPort umožňuje vytvářet vlastní struktury objektů, které mohou představovat objekty dané společnosti nebo jiné abstraktní objekty, do kterých je možné ukládat informace, data z měření, dokumenty, reporty nebo služební požadavky (tickety).

On-line data a Dashboardy

Pro monitoring energií jsou určeny Dashboardy a On-line data. Oba nástroje umožňují grafické zobrazení hodnot měřených veličin a jejich analýzu s možností statistického zpracování. Dashboardy navíc obsahují vylepšené grafické možnosti zobrazování dat.

Ukázka grafického zobrazení dat

Reporty

ContPort umožňuje generovat reporty na základě uživatelem vytvořených tabulkových šablon. S použitím vestavěných funkcí je možné data statisticky a matematicky zpracovat a vyhodnotit jejich výsledný průběh v rámci zvoleného období. Tyto výsledné hodnoty jsou dále uloženy do zvolené tabulkové šablony.